โชคชั้นที่ 2 ตอบคำถามจากกิจกรรม Google ถูกต้อง

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี

เงื่อนไขการแจก รางวัลเพียง User ร่วมกิจกรรม เครดิตฟรี  จากกิจกรรม Google Search 

และ ตอบคำถามจาก กิจกรรมถูกต้อง ก็สามารถรับ เครดิตฟรี ต่อที่ 2 นี่ได้เลย

(ตำแหน่งที่ถูกต้อง เป็นเฉลี่ยตำแหน่งที่ Google บอกว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่)